Government
website

เราเป็นมืออาชีพด้านการพัฒนาเว็บไซต์ภาครัฐ พร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เราให้บริการอย่างมืออาชีพในทุกมิติของการทำเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ UX/UI การพัฒนาระบบอย่างมืออาชีพ ตลอดจนการคิด content และจัดทำ production นอกจากนี้เรายังมั่นใจในการทำ SEO เพื่อตอบโจทย์ในแง่มุมของการตลาดที่จะทำให้เกิดการรับรู้ และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และสิ่งสำคัญที่สุดคือเรามีทีมงานที่พร้อมจะสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าด้วยการเป็นพาร์ทเนอร์คู่คิด ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การพัฒนา ไปจนถึงการบริการและเป็นที่ปรึกษาหลังการ launch เว็บไซต์ เพราะความสำเร็จของคุณ คือเป้าหมายของเรา

Design
Thinking

Design Thinking มีความสำคัญกับองค์กรในยุคปัจจุบันอย่างมาก เรานำ process นี้เข้ามาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างถูกจุด ตลอดจนหาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อหาวิถีทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด โดยจะมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้งานเป็นหลัก เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันตอบโจทย์มากที่สุด ตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์อีกด้วย

UX/UI design

หลังจาก Process การทำ Design Thinking จากนั้นเราจะเข้าสู่การทำ UX/UI design ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการออกแบบ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานระบบ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซึ่งคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน สิ่งที่ผู้ใช้ (user) ได้รับ และร้อยเรียงมาเป็นเรื่องราว หรือ journey ที่เรียกว่า “user experience” นั่นเอง หลังจากนั้น จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบ UI ซึ่งเป็นส่วนที่เติมเต็ม UX ให้มีความสวยงาม เช่น เรื่องการจัดวางองค์ประกอบ ในด้านการใช้งานเว็บไซต์ก็หมายถึงการแสดงผลทุกอย่าง หรือ หมายถึงหน้าจอสำหรับผู้ใช้งาน เช่น เทคนิคการวางตัวอักษรให้ดูโดดเด่น ช่องว่างระหว่างส่วนประกอบต่างๆ เพื่อให้ได้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มีความสวยงาม รวมถึงตอบโจทย์การใช้งาน

Production

ด้วยความ “เข้าใจ” อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ เรารู้ว่าจะต้องทำให้องค์กรของคุณประสบ “ความสำเร็จ” เพราะเราเชื่อว่า นอกจากการออกแบบ UX/UI ภาพถ่ายก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมให้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมีความน่าสนใจและช่วยถ่ายทอดความเป็นตัวตนขององค์กร เราจึงให้บริการด้าน Production สำหรับการถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบในการออกแบบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญในแต่ละสาขา ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายวิดีโอ ที่จะช่วยถ่ายทอดความเป็นตัวตนขององค์กร ผ่านภาพถ่ายที่สวยงาม

CMS

Design Thinking มีความสำคัญกับองค์กรในยุคปัจจุบันอย่างมาก เรานำ process นี้เข้ามาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างถูกจุด ตลอดจนหาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อหาวิถีทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด โดยจะมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้งานเป็นหลัก เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันตอบโจทย์มากที่สุด ตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์อีกด้วย

infrastructure

งานด้านระบบไอทีนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งในการทำงานในองค์กร การวางโครงสร้างระบบไอทีภายในบริษัทและองค์กรต่าง ๆ เป็นเรื่องที่จะต้องวางแผนให้รัดกุมกันตั้งแต่เริ่มแรก เพราะหากวางระบบผิดพลาดไปตั้งแต่เริ่มแรก เวลาจะปรับปรุงแก้ไขบางครั้งไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันง่าย ๆ ซึ่งเรามองเห็นความสำคัญและได้ห้บริการด้านการติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่ายต่างๆ (Server) ทั้งการตั้งค่าระบบ AD หรือ การโอนถ่ายระบบเครื่องแม่ข่ายจากเครื่องเก่าไปที่เครื่องใหม่ หรือแม้กระทั่ง ระบบการเก็บรักษาข้อมูลในกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด อีกทั้งทางเรายังมีบริการให้คำปรึกษาหรือ สนับสนุนผ่านการรีโมทต่างๆ และการจัดทำเอกสารข้อมูลการตั้งค่าต่างๆของระบบอีกด้วย

monitoring

เราให้บริการด้าน Social Monitoring หรือการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆว่าประชาชนพูดถึงองค์กรผ่านสื่อโซเชียลว่าอย่างไร โดยจะวิเคราะห์และทำความเข้าใจองค์กร หรือแม้แต่แคมเปญต่างๆที่องค์กรได้ provide แก่ประชาชน เพื่อกำหนดคีย์เวิร์ดที่จะใช้ติดตามผ่านสื่อโซเชียล โดยจะมีการสอดส่องและรวบรวมทุกๆคำพูดที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาวิเคราะห์และทำเป็นรายงานว่ามีประชาชนกล่าวถึง

user behavior
report

หลังการเปิดใช้งานเว็บไซต์ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถิติการเข้าใช้งาน เพจที่ประชาชนเข้าใช้งานบ่อย หรือสถิติที่เป็นตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็ปไซต์ สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาข้อบกพร่อง หรือมองเห็นถึงปัญหาต่างๆที่องค์กรต้องเร่งแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของประชาชน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อทำกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งองค์กรสามารถสร้างรายได้จากข้อมูลเหล่านี้อีกด้วย

We are here

2f

434/1, phaholyothin 12, phaholyothin road, samsennai, phayathai Bangkok 10400

copyright 2fellows network and design co.,ltd. all right reserved.